สินค้าและการบริการของเรา

สินค้าของเรา

โปรแกรมการช่วยเหลือทางธุรกิจและการบริหารงาน

**** เชิญพบกับโปรแกรมสำเร็จรูปที่ทางบริษัท WRP-Factory Consultant ได้เขียนและจัดทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนท่านในการดำเนินธุรกิจและการบริหารกิจการในโรงงานให้สะดวกยิ่งขึ้น ***

1. โปรแรมสำเร็จรูป - การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ แบบมาตรฐาน (Standard Cost) เพื่อให้ท่านได้ตั้งราคาขาย Sales Price ที่เหมาะสม

2. โปรแกรมการดำเนินธุรกิจแบบขายตรง

          ต่อไปทางบริษัท WRP จะจัดทำโปรแกรมการวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Standard Cost) เมื่อเปรียบเทียบกับ ต้นทุนจริง (Actual Cost) เพื่อทำให้ท่านได้ทราบถึงต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม โดยจะมีดัชนืชี้ให้ท่านได้เห็นว่าต้นทุนตัวใดมีแนวโน้มที่สูงขึ้นและจะทำให้ผลิตภัณฑ์ชนิดนั้นขาดทุน โดยท่านจะต้องรีบควบคุมและแก้ไขปัญหาโดยเร็ว.....และเนื่องจากโปรแกรมนี้มีความซับซ้อนไม่เหมือนกับโปรแกรมที่ให้ท่านทดลองใช้โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆดังที่ผ่านมาทั้ง 2 โปรแกรม ทาง WRP จึงขอคิดค่าบริการในการออกแบบโปรแกรมนี้แก่ท่านที่สนใจและจะแจ้งให้ท่านได้ทราบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง.....โปรดรอคอยเร็วๆนี้นะครับ

หลักสูตรการฝึกอบรม

รับจัดบรรยายและฝึกอบรมนอกสถานที่โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ดังนี้


ลำดับที่เนื้อหาหลักสูตรเวลา (ชม.)
1หลักสูตรพื้นฐานต้นทุนผลิตภัณฑ์และการลดต้นทุนของโรงงาน

6
2หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพเพื่อลดของเสียในขบวนการผลิต

6
3หลักสูตรการอบรมพื้นฐานการใช้เครื่องมือวัดละเอียด

3
4หลักสูตรการวางแผนและควบคุมงบประมาณเพื่อให้เกิดกำไร

6
 5 หลักสูตรการวางแผนธุรกิจ Business Plan ในอนาคต

6
6หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพของขบวนการผลิต

6
7หลักสูตรการวางแผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ 

6
8หลักสูตรการฝึกอบรมวิศวกรรมคุณภาพ

18
9หลักสูตรการฝึกอบรมการเป็นหัวหน้างานที่ดี 12

ค่าบริการในการฝึกอบรมจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของแต่ละหลักสูตรและอุปกรณ์ประกอบการสอน*  จำนวนผู้เข้าฝึกอบรมไม่ควรเกิน 15-20 ท่าน / การฝึกอบรม 1 ครั้ง (ค่าฝึกอบรม เฉลี่ยประมาณท่านละ 600-800 บาท / การอบรม 6 ชั่วโมง)

ในช่วงเช้า  การฝึกอบรมจะเริ่มเวลา   9.00 น. และพัก หรือ เลิกอบรมเวลา 12.00 น.
ในช่วงบ่าย การฝึกอบรมจะเริ่มเวลา 13.00 น. และ เลิกอบรมเวลา 16.00 น.

*   ขอให้ท่านหรือหน่วยงานที่สนใจสอบถามรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นลำดับแรก
*   ค่าเดินทางสำหรับการฝึกอบรมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลคิดครั้งละ 1,000 บาท / วัน หรือท่านสามารถจัดรถมารับผู้บรรยายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
*   หากท่านใดมีความสนใจในหลักสูตรแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได้ ท่านสามารถสั่งซื้อเอกสารของการฝึกอบรมได้โดยตรง โดยส่ง E-mail มาที่ 
    teerawat.w@wrp-factoryconsultant.com หรือดูรายละเอียดที่หน้า " ติดต่อเรา "