1. เทคนิคการผลิต

1.1 การลดความสูญเสียในการผลิต

      การสูญเสียที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม สามารถแยกแยะการสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือแฝงอยู่ในขบวนการผลิตออกเป็น 8 ชนิด ได้แก่

1. การสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction) 
2. การสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย (Defect) 
3. การสูญเสียที่เกิดจาการรอคอยหรือความล่าช้า (Waiting / Delay) 
4. การสูญเสียที่เกิดจากการเก็บวัสดุสินค้าคงคลังที่ไม่จำเป็น (Inventory / WIP) 
5. การสูญเสียที่เกิดจากการขนส่ง / ขนย้าย (Transportation Loss) 
6. การสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต (Process Loss) 
7. การสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Motion Loss) 
8. การสูญเสียที่เกิดจากการใช้พลังงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ (Energy In-efficiency)

       ดังนั้นเราจึงต้องกำจัดความสูญเสียดังกล่าว คลิกดูรายละเอียด


1.2 การวัดประสิทธิภาพของขบวนการผลิตด้วย Yield


      
       ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าการปรับปรุงประสิทธิภาพของขบวนการผลิตเป็นปัจจัยหลักทึ่ได้มีบทบาทเข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิต ดังนั้นเป้าหมายในการพัฒนาอีกส่วนที่สำคัญก็คือการลดของเสียที่เกิดจากขบวนการต่างๆในระหว่างการผลิต
       ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของขบวนการจึงวัดผลด้วยมาตรวัดขบวนการผลิต (Process Metric) ซึ่งจะไปเชื่อมโยงกับการควบคุมคุณภาพอึกส่วนหนึ่งด้วย คลิกดูรายละเอียด


1.3 Workshop ของ Yield 1.4 การออกแบบผลิตภัณฑ์และกล่องบรรจุภัณฑ์

บรรจุภัณฑ์มีบทบาทที่สำคัญมากต่อผู้ผลิต ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่ต้องคำนึงถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์แต่ละด้านให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และถูกใจผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งสิ่งสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์นั้นผู้ออกแบบหรือผู้ผลิตต้องเข้าใจถึง วัตถุประสงค์ของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ องค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางแผนเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ หรือแม้กระทั้งเทคนิคการออกแบบบรรจุภัณฑ์ คลิกดูรายละเอียดหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรด - ติดต่อเรา