1.3 Workshop ของ Yield

โจทย์ จาก แผนผังการผลิตนี้จงหา1) จำนวนของวัตถุดิบที่ต้องป้อนเข้าไปเป็นจำนวนกี่ชิ้น?

2) จำนวนของงานที่ได้ออกมาเป็นจำนวนกี่ชิ้น?

3) Yieldรวม ของขบวนการผลิตเป็นเท่าใด?

เฉลย


1) Input = 1169

2) Output = 935

3) Cum Yield = 935/1169 = 79.92%  or 0.9x0.95x1.0x0.95x0.9842 = 79.94%