3. การคำนวนดอกเบี้ยเงินกู้


การคำนวนดอกเบี้ยเงินกู้
ท่านสามารถ Download โปรแกรมได้ ฟรี !!! ที่ Link ด้านล่าง: WRP-All Purpose Conventions_version2
        
          สวัสดีครับผู้ชมเว็บไซต์ทุกท่าน ทางบริษัท WRP-FactoryConsultant ได้จัดทำตาราง Excel ด้านล่าง ซึ่งเป็นการคำนวนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ท่านทราบ ซึ่งจะแสดงใน sheet ที่1 โดยจะแสดงและคำนวนถึง 1) เงินต้นที่ท่านกู้  2) ดอกเบี้ยเงินกู้รวมทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่กู้ยืม 3) รายละเอียดค่างวดที่ส่งรายเดือน 4) ดอกเบี้ยรายเดือน 5) เงินต้นที่ลดลงในแต่ละเดือน และ 5) ผลรวมค่างวดในแต่ละปี 
          ท่านจะทราบข้อมูลดังที่ได้กล่าวเพียงแต่ท่านกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างดังต่อไปนี้ 1) เงินต้น 2) อัตราดอกเบี้ยต่อปี 3) ระยะเวลาที่กู้ยืม (นับเป็นเดือน) และ 4) เดือนที่จะเริ่มส่งค่างวด (ตัวอย่าง : สมมุติว่าจะเริ่มส่งเดือนมกราคม ขอให้ท่านกรอกหมายเลข " 1 " )


          การโหลดตารางคำนวนจะใช้เวลาประมาณ 10-15 วินาที ดังนั้นขอให้ท่านผู้ชมเว็บไซต์รอจนปรากฎ " ตาราง " ขึ้นมาเสียก่อน หลังจากนั้นจึงค่อยเลื่อนเมาส์ หรือ ลูกศร ไปยังพื่นที่ "สีเหลือง " และกด " ดับเบิ้ลคลิก " เพื่อกรอกข้อมูลซึ่งจะแสดงกรอบสีฟ้าทีละข้อมูลครับ
 ***** โปรแกรมนี้ใช้ได้กับเครื่อง Desktop หรือ Notebook เท่านั้น ส่วนระบบ Andriod ยังใช้งานไม่ได้ครับ ******

           เราหวังว่าโปรแกรมของเราจะช่วยให้ท่านผู้ชมเว็บไซต์ของได้วางแผนการเงินได้ดีและแม่นยำยิ่งขึ้น

การคำนวนค่าแคลอรี่ที่ท่านต้องการต่อวัน

          ใน sheet ที่2 จะเป็นการคำนวนจำนวนแคลอรี่ที่ท่านต้องการใน 1 วัน โดยแบ่งผลออกเป็นชายและหญิงเนื่องจากมวลสารในร่างกายจะแตกต่างกัน เพียงแต่ท่านกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆดังต่อไปนี้ 1) ความสูงเป็นนิ้ว : สมมุติว่าท่านสูง 170  เซนติเมตร จะแปลงหน่วยเท่ากับ 170 หาร ด้วย 2.54 = 66.92 นิ้ว  2) น้ำหนักเป็นปอนด์ : สมมุติว่าท่านหนัก 60 กิโลกรัม  จะแปลงหน่วยเท่ากับ 60 คูณ ด้วย 2.2 = 132 ปอนด์ 3) อายุ เพียงเท่านี้ท่านก็จะทราบปริมาณแคลอรี่ที่ท่านต้องการใน 1 วัน รวมถึงน้ำหนักที่เหมาะสมที่ท่านควรควบคุมด้วยครับ ทางเรามั่นใจว่าหากท่านทราบข้อมูลและควบคุมการบริโภคอาหารให้ถูกต้อง ท่านจะมีรูปร่างที่สมส่วนภายในเวลาไม่นานครับ
Ĉ
ธีรวัฒน์ วีระพันธุ์,
3 ต.ค. 2561 20:42