การเพาะถั่วงอกด้วยเครื่องกึ่งอัตโนมัติ

การเพาะถั่วงอก        

          ปัจจุบันนี้ความต้องการถั่วงอกสำหรับการบริโภคมีปริมาณที่สูง เนื่องจากถั่วงอกเป็นส่วนประกอบของอาหารหลายชนิด เช่น ก่วยเตี๋ยว ผัดไทย ผัดถั่วงอกเป็นต้น ดังนั้นผมจึงอยากชวนท่านผู้อ่านมาร่วมการปลูกถั่วงอกเป็นกิจกรรมยามว่างเอาไว้รับประทานเนื่องจากวิธีการเพาะถั่วงอกนั้นไม่ยุ่งยาก หากผลผลิตมีปริมาณมากท่านก็สามารถแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านหรือจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งด้วยเนื่องจากวิธีนี้ท่านจะได้ถั่วงอกที่สะอาดและปลอดภัยครับ
          เมื่อสิบห้าปีที่แล้วผมได้มีโอกาสเป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งเพื่อร่วมทำกิจกรรมในการส่งผลงานเข้าประกวด โดยได้เลือกผลงานในหัวข้อ " การเพาะถั่วงอกด้วยเครื่องกึ่งอัตโนมัติ " ซึ่งก็ไดัรับรางวัลในผลงานชิ้นนี้ ดังนั้นผมจึงอยากจะนำรายละเอียดของโครงการนี้มาเสนอให้กับท่านผู้สนใจที่จะเพาะถั่วงอกโดยคร่าวๆ ซึ่งการลงทุนนั้นมีมูลค่าที่ไม่สูงนัก หากท่านใช้วัสดุที่เป็นอลูมิเนียมอุปกรณ์เพาะนี้ก็จะมีอายุในการใช้งานได้อย่างยาวนาน โดยขอให้ท่านดูรายละเอียดในสไลด์ดังต่อไปนี้....ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับ

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget