เปลี่ยนวิธีการทำงานให้มีความสุขด้วยทัศนคติ

ทัศนคติและความคิดเป็นแบบบวก


            หลายท่านที่กำลังทำงานอาจมีความเครียดเกิดขึ้นมาซึ่งสาเหตุอาจเริ่มต้นจาก มีความไม่สบายใจมาจากบ้าน หงุดหงิดจากการเดินทาง เกิดจากเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน หรือบุคคลรอบๆข้างที่ทำงานหรือมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับเรา สิ่งเหล่านี้มันจะคอยรบกวนจิตใจทำให้เกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้น ถ้าหากเราใช้เวลาในการพิจารณาหาสาเหตุให้ถี่ถ้วนปัญหาส่วนใหญ่นั้นมักเกิดจากมุมมอง จากการสนทนา และการแสดงออกจากผู้อื่นที่เราได้รับไม่เป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังไว้ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นก็มาจากทัศนคติหรือความคิดเห็นที่ไม่เหมือนหรือตรงกัน ดังนั้นจึงอยากให้ทุกท่านลองพิจารณาว่าทำไมแต่ละท่านถึงมีทัศนคติที่บางครั้งเหมือนหรือตรงกัน แต่ในบางครั้งหรือบ่อยครั้งก็ไม่เหมือนกันทำให้เราเกิดความไม่สบายใจในการทำงานขึ้นมา

          ทาง WRP ได้จัดทำสไสด์ขึ้นมาเพื่อให้ท่านได้ศึกษาและพิจารณาถึงสาเหตุและผลลัพธ์ของทัศนคติและความคิดเห็นที่ต่างกันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ดังนั้นโลกของการทำงานในบางครั้งเราต้อง " ปรับทัศนคติให้คิดเป็นแบบบวก " เราถึงจะทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและทำให้เราแข่งขันกับคนอื่นได้อย่างสนุก.....ค่อยๆพิจารณาไปทีละหน้าๆและกรุณากด Play เพื่อฟังเพลงใน Youtube ตามไปด้วย.....ขอให้ทุกคนโชคดีครับ
Change the World

If I could reach the stars, ถ้าฉันสามารถคว้าดวงดาวได้
I'd pull one down for you ฉันจะคว้าดวงหนึ่งลงมา ให้กับเธอ
Shine it on my heart, ให้มันส่องสว่างในหัวใจฉัน
so you could see the truth เพื่อให้เธอได้เห็นความจริง
That this love I have inside, เห็นความรักที่ฉันมีข้างใน
is everything it seems มันคือทุกสิ่งที่ปรากฏอยู่
But for now I find, แต่ในตอนนี้ ฉันพบว่า
it's only in my dreams ฉันแค่เพ้อฝันไปเท่านั้นเอง

[Chorus:]
That I can change the world ถ้าหากฉันเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้(ตามใจฉัน)
I would be the sunlight in your universe ฉันจะเป็นแสงอาทิตย์ฉายในจักรวาลของเธอ
You will think my love was really something good เธอจะคิดว่าความรักของฉันเป็นอะไรที่ดีจริงๆ
Baby, if I could, change the world [ท่อนซ้ำ:] ที่รัก, ถ้าหากฉันเปลี่ยนแปลงโลกได้(ก็ดีสินะ)

If I could be king, ถ้าฉันได้เป็นพระราชา
even for a day แม้เพียงวันเดียว
I'd take you as my queen, ฉันจะให้เธอเป็นราชินีของฉัน
I'd have it no other way ไม่มีทางอื่นที่มันจะเป็นได้
And our love will rule, และให้ความรักของเราเป็นหลักปกครอง
in this kingdom we have made ในอาณาจักรที่เราสร้างขึ้นนี้
Till then I'd be a fool, ถึงตอนนั้น ฉันก็ยังเป็นคนโง่
wishin' for the day ที่ฝันอยากให้มีวันนั้น

[Chorus]
Baby, if I could change the world [ท่อนซ้ำ:] ที่รัก, ถ้าหากฉันเปลี่ยนแปลงโลกได้(ก็ดีสินะ)
หมายเหตุ : ทางเราได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาจากเนื้อหาเดิมที่ไม่ทราบผู้เขียน โดยเราขอขอบคุณแหล่งที่มา ณ ที่นี้ด้วยครับ