เทคนิคการย้ายโรงงานและสายการผลิต

                              ขออภัย....ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลครับ
                                                  คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือนมีนาคม 2562

          ในปัจจุบันนี้การเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น โอกาสที่ธุรกิจต้องมีการย้ายฐานการลงทุนก็มีมากขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากปัจจัยและพื้นฐานของความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนไปทั้งทางยุโรป อเมริกา หรือทางเอเชียก็ดี ทำให้โรงงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งหรือหน่วยงานหนึ่งของธุรกิจต้องมีการย้ายฐานการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างๆตามไปด้วย ดังนั้นทางบริษัท WRP จึงขอนำเสนอเนื้อหาและสาระสำคัญที่จำเป็นสำหรับการย้ายโรงงานและสายการผลิตมานำเสนอให้กับผู้อ่านที่สนใจและต้องการทราบรายละเอียดโดยคร่าวๆ ซึ่งการย้ายฐานการผลิตจะมีความซับซ้อน มีขั้นตอนที่ต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขต่างๆหลายขั้นตอน ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงการย้ายฐานการผลิตโดยแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆดังนี้

ชั้นตอนที่1 การย้ายขบวนการผลิตหรือการตั้งสายการผลิตใหม่
ขั้นตอนที่2 การย้ายโรงงาน